tandarts, Arnhem, mondhygiënist, nieuwe patiënt, TPEG

Klachten

 

Wij doen er alles aan om je de beste tandheelkundige zorg te bieden en hebben daarover graag goed contact met jou. Daar kan je van opaan. Mocht het een keer voorkomen dat je vindt dat wij je onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden, dan vragen wij je dit eerst persoonlijk met ons te bespreken. Voor ons is het belangrijk te weten dat je een probleem hebt of niet helemaal tevreden bent. Wij willen je graag uitleggen waarom we iets op een bepaalde manier hebben gedaan en meestal lost dit onduidelijkheden op. We vertrouwen erop dat we gezamenlijk een oplossing vinden. Hier vindt je onze contactgegevens.

Informatiepunt
Wil je meer informatie over tandheelkunde en tandheelkundige behandelingen, dan kunt je terecht op www.allesoverhetgebit.nl of telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP, tel: 0900 202 5012). Beide geven onafhankelijke informatie en zijn opgericht door onze beroepsorganisatie KNMT.

Klachtenregeling
Indien we gezamenlijk niet tot een voor jou bevredigende oplossing komen, dan kun je terecht bij de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgaanbieder stelt. Aan de klachtenregeling zijn geen kosten verbonden. Er zijn twee mogelijkheden:

– Bemiddeling. Onder leiding van twee deskundigen van de Regionale Bemiddelingsraad wordt gezocht naar een voor beide partijen aanvaardbare oplossing. Als de bemiddeling slaagt, wordt de uitkomst schriftelijk vastgelegd en is de klacht afgehandeld.

– Formele klachtbehandeling. Wanneer je geen prijs stelt op bemiddeling of als de bemiddelingspoging mislukt, kunt je de KNMT vragen om behandeling van jouw klacht door de Centrale Klachtencommissie. Jij en je tandarts worden dan uitgenodigd voor een hoorzitting. Daarna volgt de uitspraak van de Centrale Klachtencommissie. Wanneer daartoe aanleiding is, kan de Centrale Klachtencommissie een aanbeveling doen aan de tandarts. Zo’n aanbeveling heeft tot doel dat de tandarts maatregelen treft ter verbetering van de kwaliteit van zijn tandheelkundig handelen, zijn praktijkorganisatie zoals zijn optreden en voorlichting richting patiënten. De Centrale Klachtencommissie kan geen schadevergoeding opleggen.